Vindues- og tagudskiftning

Boligselskabet Sjælland - Udskiftning af vinduer & døre

Beskrivelse

Niels Lien har udført en større renovering hos Boligselskabet Sjælland. Der blev udskiftede eksisterende vinduer i 168 lejligheder inkl. 28 opgangsdøre og kælderdøre. I alt 1.500 elementer fordelt på i flere boligkomplekser.

I forbindelse med renoveringen af altandøre ved altanpartierne blev boligernes radiatorer skiftet til nye energirigtige modeller. Dette blev aktuelt da vinduerne er blevet flyttet 10 cm. ud i facaden.

Efterfølgende har muren indvendigt pudse falsen op og maleren har malet.

Type: Udskiftning af vinduer i boliger og opgange- og kælderrum.
Adresse: Bakkegården, 4000 Roskilde
Periode: Januar 2019 - august 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 13 mio. kr.
Bygherre: Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde
Samarbejdspartnere: Arkiplus, Holbækvej 111, 4180 Sorø

Download reference som PDF.

Skælskør Boligselskab - Udskiftning af tag

Beskrivelse

Niels Lien har stået for renovering af lejeboliger, hvor alle beboere blev boende under hele renoveringen. Udskiftning af tag i hele boligkomplekser. I alt 4 boligblokke med 1.600 m².

Type: Udskiftning af tag
Adresse: Nyvej og Parkvej, 4230 Skælskør
Periode: April 2017 - juni 2017
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.3 mio. kr.
Bygherre: Skælskør Boligselskab v/DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg
Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet John Veje, Østergade 3, 4230 Skælskør

Download reference som PDF.

Skælskør Boligselskab - Udskiftning af vinduer & døre

Beskrivelse

Niels Lien har stået for renovering af lejeboliger, hvor alle beboere blev boende under hele renoveringen. Renoveringen var udskiftning af døre og vinduer i hele boligkomplekser på Nyvej og Parkvej for Skælskør Boligselskab v/DAB. I alt 4 blokke med 440 stk vinduer og døre.

Type: Udskiftning af vinduer og døre
Adresse: Nyvej og Parkvej, 4230 Skælskør
Periode: April 2017 - juni 2017
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4. mio. kr.
Bygherre: Skælskør Boligselskab v/DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg
Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet John Veje, Østergade 3, 4230 Skælskør

Download reference som PDF.

FOB afd. 39 - Udskiftning af tag

Beskrivelse

Niels Lien har udført udskiftning af eksisterende tag, kviste og ovenlys samt boligventilation i 90 lejligheder. Alle beboere blev boende inkl. dem i taglejlighederne under renoveringen.

Type: Udskiftning af tag
Adresse: Slotsalleen 55, 4200 Slagelse
Periode: August 2015 - april 2016
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 11 mio. kr.
Bygherre: Fællesorganisationens Boligselskab (FOB)
Samarbejdspartnere: Arkiplus, Holbækvej 111, 4180 Sorø

Download reference som PDF.

Slagelse Boligselskab - Udskiftning af vinduer & døre

Beskrivelse

Niels Lien har stået for renovering af lejeboliger, hvor alle beboere blev boende under hele renoveringen. Renoveringen var udskiftning af eksisterende vinduer i 50 lejligheder inkl. 30 opgangsdøre. I alt 366 elementer fordelt på i flere boligkomplekser på følgende adresser: Marievej, Mariendals Alle, Murervej, Helleholm og Bredahlsgade.

Afdeling 13 fik derudover udskiftning af opgangspartier på Snedkervej.

Type: Udskiftning vinduer og døre samt opgangspartier
Adresser: Fordelt på boligselskabets afdelinger 2, 13, 23 og 25
Periode: Februar 2019 - juli 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2 mio. kr.
Bygherre: Slagelse Boligselskab, Fruegade 3, 4200 Slagelse
Samarbejdspartnere: Fjerring A/S, Kongstedvej 4, 4200 Slagelse

Download reference som PDF.

FOB afd. 16 - Udskiftning af vinduer & døre

Beskrivelse

I 54 af FOB Kalundborgs boliger har Niels Lien stået for udskiftning af eksisterende døre og vinduer i stue- og 1. salsplan. I alt ca. 450 elementer fordelt på flere boligkomplekser.

Type: Udskiftning af vinduer og døre
Adresse: Klosterparkvej 156-262, 4400 Kalundborg
Periode: April 2019 - juli 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3 mio. kr.
Bygherre: Fællesorganisationens Boligselskab (FOB) Kalundborg, afd. 16
Samarbejdspartnere: Totalrågiver: Jonna Nielsen, Byggerådgiver ApS. Kirke Værløsevej 24B 1, 3500 Værløse.
MOCS Arkitekter maa A/S, Skelstedet 2A, 2950 Vedbæk

Download reference som PDF.

FOB afd. 1 - Udskiftning af vinduer & døre

Beskrivelse

I FOBs 14 lejemål har Niels Lien stået for udskiftning af eksisterende vinduer, opgangs- og kælderdøre. Samt beklædning af kviste og malerbehandling af altandøre.

Derudover er der også udført delvis udskiftning af mørtelfuger i murværk.

Type: Udskiftning af vinduer, opgangs- og kælderdøre.
Adresse: Skellet 11-13, 4200 Slagelse
Periode: September 2019 - oktober 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.1 mio. kr.
Bygherre: Fællesorganisationens Boligselskab (FOB) Slagelse, afd. 1

Download reference som PDF.

Slagelse Boligselskab - Udskiftning af tag

Beskrivelse

Niels Lien har stået for renovering af lejeboliger, hvor alle beboere blev boende under hele renoveringen. Udskiftning af eksisterende Eternit tag til nye B6 tagplader inkl. tagrander, efterisolering, gangbro og udhængsspær. I alt 2.900 m² over 25 boliger.

Type: Udskiftning af tag
Adresse: Møllevænget, Kirke Stillinge
Periode: Septemper 2018 - januar 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2 mio. kr.
Bygherre: Slagelse Boligselskab, Fruegade 3, 4200 Slagelse
Samarbejdspartnere: Arkiplus, Holbækvej 111, 4180 Sorø

Download reference som PDF.