Organisationen

Tømrer- & Snedkermester Niels Lien ApS er inddelt i nedenstående afdelinger med hver deres ansvarsområde. Afdelingerne samarbejder på tværs og har tæt dialog, så det sikres at alle vores opgaver løses optimalt.

Ledelse

Niels Lien er direktør og forestår den daglige ledelse i samarbejde med afdelingschef Casper Andersen. I 2016 blev Casper Andersen optaget i firmaet og er også en del af bestyrelsen.

Privat & Boligselskaber

Vores kunder er offentlige bygherre, boligselskaber, private virksomheder, forsikringsselskaber og private personer.

Afdelingen udfører tømrer- og snedkerarbejde samt montageopgaver. Her håndteres ligeledes alle former for reparation og vedligeholdelsesopgaver indenfor tømrer- og snedkerfaget.

Eksempler på opgaver:
Tilbygning
Udskiftning af vinduer/døre/tag
Sommerhuse
Forsikringsskader
Inventar

Det daglige ansvar varetages af Micki Lien og Morten Østergaard.
Du kan kontakte afdelingen her.

Entreprise

Vores kunder er offentlige bygherre, boligselskaber, private virksomheder, forsikringsselskaber og private personer.

Vi udføres alle tre entrepriseformer:
Fagenterprise – Vi udfører byggeprojektet for dig. Du sørger selv for alt forarbejde.

Hovedentreprise – Du sørger selv for alle godkendelser og projektmaterialet, mens vi styrer underentreprenører, økonomi og selve byggeriet fra A til Z.

Totalentreprise – Vi klare hele projektet for dig.

I afdelingen har vi byggeledere, projektledere og tilbudsberegnere med stor erfaring indenfor bygge- og anlægsopgaver.

Vi beregner selv alle de tilbud, som vi sender ud af huset. Til beregning bruger vi programmet Visuel Kalkulation, som sikrer tydelig prissætning i hoved- og totalentrepriser, hvilket giver tryghed for kunden. Derudover samarbejder vi med en stor fast kreds af stabile underentreprenører, leverandører og rådgivere.

Vi gennemgår hver enkelt projekt for sig og gennemtænker processen, så vi kan optimere og aflevere den skarpest mulige pris til vores kunde eller i forbindelse med licitationer.

Eksempler på opgaver:
Nybyggeri
Renovering af facader, tage,
Ombygninger

Det daglige ansvar varetages af Casper Andersen.
Du kan kontakte afdelingen her.

Administration

Bogholderiet holder styr på alle firmaets bilag, ind- og udbetalinger, herunder debitor- og kreditorfakturaer, samt løn.

Det daglige ansvar varetages af John Schmidt.
Du kan kontakte afdelingen her.

SKAL VI GIVE ET TILBUD PÅ DIN OPGAVE?