Skole

Renovering af skole inkl. udskiftning af døre og vinduer i op til 4. sals højde.