FOB afd. 39

Udskiftning af eksisterende tag, kviste og ovenlys samt boligventilation i 90 lejligheder. Alle beboere blev boende inkl. dem i taglejlighederne […]